Skip to content Skip to footer

Terra AB tecknar avtal med Ocab Mitt AB

Terra AB tecknar avtal med Ocab Mitt AB för leverans av spolbilstjänster i Eskilstuna och Torshälla. Terra AB är underleverantör till Ocab Mitt AB för avtalsområdet där beställaren är Eskilstuna Kommunfastigheter. Det nya avtalet innebär en förväntad omfattning om ca 20 uppdrag per vecka.

”Vi har jobbat målmedvetet med att bygga upp en effektiv och högkvalitativ spolbilsverksamhet med ett ändamålsenligt utbud av tjänster. Arbetet har intensifierats sedan i somras när vi fick på plats en helt ny organisation, nya procedurer och ny utrustning. Att vi nu blivit valda som leverantör till Ocab Mitt AB ser vi som en kvittens på att vi lyckats väl med vårt utvecklingsarbete. Vi jobbar systematiskt och kommer fortsätta att kontinuerligt förbättra våra arbetssätt och vår service, och vi ser fram emot att göra det som partner till Ocab Mitt AB.” säger Caroline Östmark, verksamhetsansvarig för spolbilar i Terra AB.

”Terra AB är trygg partner med lång erfarenhet i branschen. Vi välkomnar Terra AB som en leverantör till oss och ser fram emot samarbetet” säger Jonnah Stahre, platschef Ocab Mitt AB i Eskilstuna