201401141389693152dw1bwnLQ2014011513897702874r5HkXLt201401141389691156RMNzd2yp201401151389770099CIFs4dq82014011413896931662smymQMW

Välkommen till Terra AB

Terra AB utför maskinarbeten såsom sopning, sandning, grävning, asfaltfräsning, stubbfräsning, slyröjning och snöröjning.

Terra AB hjälper dig med din utemiljö eller när du vill få fint i trädgården. Terra AB utför även grävning och inkoppling av avloppsanläggningar och fuktskydd och dränering.

Miljön omkring dig är vårt arbetsområde. Vi håller skräp och snö borta från gator och vägar, och rensar igenvuxna vägrenar. Kontakta oss för mer information och offertförfrågan.

Kontakta oss

Gräv- & markjobb

Vi utför de flesta typer av markarbeten. Dränering, markisolering, vatten & avlopp.

Läs mer →

Snöröjning

Vi utför plogning samt halkbekämpning med sand eller salt efter önskemål.

Läs mer →

Stubbfräsning

Maskinen fräser ner stubben cirka 1 dm under marknivå. Stubben är ett minne blott.

Läs mer →

Enskilda avlopp

Har du blivit ålagd att byta ut ditt avlopp mot gällande miljöregler?

Läs mer →