Skip to content Skip to footer

Terra AB certifierad inom kvalitet

Under 2023 och början av 2024 har organisation och verksamhet genomgått en omfattande förändringsresa. Som del av förändringen har ett ledningssystem etablerats och implementerats. Syftet är bland annat att uppnå bättre kundnöjdhet och högre effektivitet. Genom att ledningssystemet nu blivit certifierat enligt ISO 9001-standarden har Terra AB gått in i en ny fas i företagets snart 50-åriga historia.

”Det är med stolthet vi nu kan säga att vi inte bara har ett välfungerande ledningssystem på plats utan även ett ISO 9001-certifierat sådant. Att vi passerat denna viktiga milstolpe innebär bland annat att vi kan leverera ännu bättre tjänster till både nya och befintliga kunder. Det har varit mycket intressant att få vara del av den förändringsresa som Terra gjort sedan hösten 2022. Vi stoppar dock inte här utan fortsätter under 2024. Nu närmast väntar en flytt av hela verksamheten till nyare och mer ändamålsenliga lokaler ute i Svista. Med ny bas för vår verksamhet har vi bland annat bättre förutsättningar för att jobba vidare med våra arbetsmiljö- och hållbarhetssatsningar. Vi fortsätter att utvecklas hela tiden” säger Johan Elvefeldt, styrelsens ordförande.

Förändringsprojektet som 2022 döptes till ”Terra 2.0” fortsätter under 2024. Till trots för tuffa tider i branschen har Terra AB levererat goda resultat samtidigt som man arbetat målinriktat med förändring. Återkommande bra betyg i mätningar av kund- och medarbetarnöjdhet är en ytterligare bekräftelse på att man gör rätt.

”En verksamhet som vår är i ständigt behov av förändring. Vårt ledningssystem är levande i den meningen att det hela tiden behöver anpassas. Kontinuerlig förbättring är en naturlig del av vårt systematiska arbetssätt och våra prioriteringar är tydliga. Terra AB är inne i en positiv utvecklingsfas och jag ser med spänning och tillförsikt fram emot att fortsätta den här resan under 2024 tillsammans med alla våra fantastiska medarbetare. Det är tack vare deras driv, idéer och hängivna åtagande detta är möjligt” fortsätter Johan Elvefeldt.