Skip to content Skip to footer
Personuppgiftspolicy

Vi på Terra AB värnar om din personliga integritet och vill att du känner dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Därför har vi utformat denna personuppgiftspolicy för att beskriva hur vi samlar in, använder, skyddar och hanterar dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in och lagrar för- och efternamn, e-postadress och telefonnummer från dig när du begär en offertförfrågan på våra tjänster

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att kunna hantera dina beställningar och kommunicera med dig angående eventuella frågor eller problem relaterade till våra tjänster. 

Vi kan också använda dina personuppgifter för att skicka relevant marknadsföring och reklam till dig, men endast om du har samtyckt till detta.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring, radering, förlust eller annan otillåten behandling.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som de samlades in för eller så länge som krävs enligt lag.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig och hur vi använder dem. Du har också rätt att begära att vi rättar, tar bort eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar angående vår personuppgiftspolicy eller hur vi hanterar dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss via e-post eller telefon.