Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mark & anläggning

Vi erbjuder ett komplett utbud av tjänster inom mark och anläggning, både för dig som privat person, för BRF:er och för företag. Vi kan t ex hjälpa till med grundläggning för hus, lager, lekplatser, parkeringar, garage, stenläggning, anläggning av parkeringar och gångvägar med betongplattor, kantstensarbete och montering av stödmurar för att utnyttja ytor med olika nivåskillnader, grävning för pool och anläggning av gräsytor.

Vidare har vi erfarenhet och kompetens inom Installation och byte av vatten-, dagvatten-, och avloppsledningar eller brunnar samt etablera ny dränering för att förebygga fukt i huset och förlänga husets livslängd. Vi kan också hjälpa till med kabelgrävning för elinstallationer och utföra vägarbeten och vägunderhåll, inklusive nybyggnation av bil-, gång- och cykelvägar, grusning av vägar, dikesunderhåll och byte av trummor eller ledningar under vägen.

Under vinter och vårsäsong erbjuder vi snöröjning, halkbekämpning och sandupptagning.

Dessutom kan vi hjälpa till med sopning av parkeringsgarage, industrilokaler och gator samt lastning och lossning vid behov.

Vi har erfaren personal och en ändamålsenlig maskinpark. Ta kontakt idag för mer information om hur vi kan hjälpa dig.

Besök våra landningssidor: Markarbete Eskilstuna & Dränering Eskilstuna