Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mark & anläggning

Vi erbjuder följande mark- och anläggningstjänster till både företag och privatpersoner;

Grundläggande markarbeten
T. ex grävning, schaktning och jordflyttning för att förbereda marken för byggnation, trädgårdsanläggning eller andra ändamål.

Vatten och avlopp
Installation och byte av vatten-, dagvatten- och avloppsledningar eller brunnar.

Vägarbete och underhåll
Inklusive nybyggnation av bil-, gång och cykelvägar.

Trädgårdsanläggning
Anlägga trädgårdar och grönområden inkl. t. ex plantering av blommor, buskar och träd samt stenläggning och anläggning av gräsytor.

Pool
Grävning för pool, samt även montering och poolfyllning.

Beläggningsarbete
T. ex stenläggning, asfaltering och grusuppfarter för gångvägar, parkeringsplatser och terrasser.

Marksten och plattläggning
Skapandet av dekorativa och funktionella ytor med olika typer av markstenar och plattor, t. ex för gångvägar, uppfarter och uteplatser.

Dränering
Installera ny dränering och fuktspärr för hus.

Murar, L-stöd
Konstruktion av murar och stödmurar

Parkering
Anläggning av parkeringar, även parkeringar förberedda för elbilsladdning.

Maskinsopning
Maskinsopning av t. ex parkeringsgarage, industrilokaler, gator och torg.

Lastning och lossning
Lastning och lossning med hjullastare och telekoplastare.

Snöröjning
Snöröjning, halkbekämpning och sandupptagning.

Vi erbjuder även stubbfräsning, kantklippning av vägrenar, dikesröjning, nedsågning av träd, rengöring av t ex balkonger och tak samt mycket mer. 

Ta kontakt så berättar vi mer.

Besök våra landningssidor: Markarbete Eskilstuna & Dränering Eskilstuna