2014011513897702874r5HkXLt2014011413896931662smymQMW201401151389770099CIFs4dq8201401141389693152dw1bwnLQ201401141389691156RMNzd2yp

Terra AB’s miljöansvar och policy

Terra AB har för avsikt att jobba aktivt med miljöfrågor såväl i verkstad som ute på arbetsplatsen. Miljötänkandet slår igenom både vad det gället inköp av maskiner och produkter. Vi har t.ex slutat helt att använda avfettningsmedel och våra senaste inköpta maskiner är utrustade med miljömotorer. I framtida maskininvesteringar kommer miljövänligheten att vara en mycket viktig fråga, bl,a bränsleförbrukning, utsläpp och material. Maskiner och redskap servas regelbundet för att ha största möjliga funktionsduglighet och därigenom dra mindre bränsle och minimera riskerna för utsläpp.

Terras personal och ledningen har en ständig dialog angående både miljö och arbetsmiljö. Kan någonting förbättras så görs det. Terras ledning är lyhörd både för personalens önskningar om förbättringar såväl som kundens önskemål. Miljöansvar är någonting som angår hela verksamheten.

Beskrivning av rutiner

De anställda vill kontinuerligt förbättra arbetsmiljö och miljö, både i och utanför maskinen. En dialog förs ständigt angående önskemål och förslag på förbättringar. Innan inköp av t.ex oljor, rengöringsartiklar och maskiner görs, diskuteras arbetsmiljö och miljö i övrigt för att uppnå en så hög standard som möljigt. Företagsledningen har som policy att infria de anställdas önskemål så långt det är möjligt som t.ex vid inköp av maskiner, då de anställda provkör och säger sin mening angående arbetsmiljö såväl som miljöfrågor i övrigt. Terra AB hoppas att på detta vis få en så god arbetsmiljö som möjligt och samtidigt tillgodose de miljökrav som ställs på oss.