Skip to content Skip to footer

Caroline Östmark är ny verksamhetschef

Caroline Östmark

Caroline Östmark är ny verksamhetschef för Terras spolbilsverksamhet. Caroline har stor branscherfarenhet och bred kompetens inom området. Hos oss på Terra AB har Caroline arbetat som spolbilsoperatör och auktoriserad rörinspektör sedan i hösten 2022. Vi välkomnar Caroline till sin nya roll och ser fram emot att se henne vidareutveckla spolbilsverksamheten tillsammans med alla kompetenta medarbetare i vårt team. Ni når Caroline på telefon 070-248 66 68 och e-post: caroline.ostmark@terra-ab.se